Ý nghĩa lâm sàng các chỉ số xét nghiệm huyết học (P2)

Ý nghĩa lâm sàng các chỉ số xét nghiệm huyết học (P2)

Trong danh mục xét nghiệm huyết học có rất nhiều các xét nghiệm từ đơn giản đến phức tạp. Mỗi một xét nghiệm lại mang một giá trị chẩn đoán khác nhau.

 Ý nghĩa lâm sàng các chỉ số xét nghiệm huyết học

Ý nghĩa lâm sàng các chỉ số xét nghiệm huyết học

Giảm trong thiếu máu do bất sản (giảm sản xuất), thiếu hụt vitamin B12 hoặc folate (không trưởng thành được), nhiễm khuẩn (giảm sự sống sót)

Xét nghiệm huyết học là gì?

Xét nghiệm huyết học là gì?

Xét nghiệm huyết học là một trong những xét nghiệm thường quy được sử dụng nhiều nhất trong các xét nghiệm huyết học cũng như xét nghiệm y khoa.

Đặt hẹn trực tuyến