Khám và điều trị các bệnh Xã hội

Khám và điều trị các bệnh Xã hội

Bệnh xã hội là thuật ngữ chung chỉ những bệnh có ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội, trong một vùng hay cả nước tỉ lệ số người mắc bệnh cao, có tính chất lây lan rộng, người mắc bệnh có tỉ lệ tử vong cao, ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ nhân dân, đến sự phát triển kinh tế - xã hội do bệnh nhân mất khả năng lao động tạm thời hay vĩnh viễn.

Đặt hẹn trực tuyến